Kufis a modlitebný klobúk

Pre mužov je nosenie kufi druhou najznámejšou črtou moslimov a prvou je samozrejme brada. Keďže Kufi je identifikačným odevom pre moslimské oblečenie, pre moslimského muža je užitočné mať veľa kufi, aby mohol každý deň nosiť nové šaty. V Muslim American máme na výber desiatky štýlov, vrátane rôznych pletených a vyšívaných klobúkov Kufi. Mnoho moslimských Američanov ich nosí, aby nasledovali proroka Mohameda (nech odpočíva v pokoji) a iní nosia kufi, aby vynikli v spoločnosti a boli uznaní ako moslimovia. Bez ohľadu na to, aký je váš dôvod, máme štýly vhodné na všetky príležitosti.
čo je Kufi?
Kufi sú tradičné a náboženské šatky pre moslimských mužov. Náš milovaný prorok Mohamed (mier a požehnanie s ním) je zvyknutý zakrývať si hlavu v normálnych časoch a počas bohoslužieb. Mnoho hadísov od rôznych rozprávačov vyjadruje Mohamedovu usilovnosť pri zakrývaní si hlavy, najmä pri modlitbe. Väčšinu času nosí kufi čiapku a šatku a často sa hovorí, že jeho spoločníci ho nikdy nevideli bez toho, aby mu niečo zakrývalo hlavu.

Alah nám v Koráne pripomína: „Posol Alahov vám nepochybne poskytuje vynikajúci príklad. Každý dúfa, že bude dúfať v Alaha a koniec, [ktorý] vždy pamätá Alaha." (33:21) Mnohí veľkí učenci Všetci považujú tento verš za dôvod napodobňovať správanie proroka Mohameda (mier a požehnanie s ním) a praktizovať jeho učenie. Keď budeme napodobňovať správanie proroka, môžeme dúfať, že sa priblížime jeho spôsobu života a očistíme svoj spôsob života. Akt napodobňovania je aktom lásky a tí, ktorí milujú Proroka, budú požehnaní Alahom. Vedci majú rôzne názory na to, či je zakrývanie hlavy hadísom alebo len kultúrou. Niektorí učenci klasifikujú prax nášho milovaného proroka ako Sunna Ibada (prax s náboženským významom) a Sunnat al-'ada (prax založená na kultúre). Vedci hovoria, že ak budeme postupovať podľa tohto prístupu, budeme odmenení, či už je to Sunnat Ibada alebo Sunnat A'da.

Koľko rôznych Kufiov existuje?
Kufiovia sa líšia podľa kultúry a módnych trendov. V podstate každá kapucňa, ktorá tesne prilieha k hlave a nemá okraj, ktorý sa rozširuje, aby blokoval slnko, možno nazvať kufi. Niektoré kultúry to nazývajú topi alebo kopi a iné to nazývajú taqiyah alebo tupi. Bez ohľadu na to, ako to nazvete, všeobecná forma je rovnaká, aj keď cylindr má skôr ozdoby a detailné vyšívanie.

Aká je najlepšia farba Kufi?
Hoci veľa ľudí volí čierne kufi čiapky, niektorí si vyberajú biele kufi. Hovorí sa, že prorok Mohamed (mier a požehnanie s ním) uprednostňuje bielu farbu pred čímkoľvek iným. Farbe sa medze nekladú, pokiaľ je vhodná. Kufi Caps uvidíte vo všetkých možných farbách.

Prečo moslimovia nosia Kufiho?
Moslimovia nosia Kufiho hlavne preto, že obdivujú posledného a posledného Božieho posla – proroka Mohameda (požehnanie a pokoj od Pána) a jeho skutky. Vo väčšine ázijských krajín, ako je India, Pakistan, Bangladéš, Afganistan, Indonézia a Malajzia, sa pokrývka hlavy považuje za znak zbožnosti a náboženského presvedčenia. Tvar, farba a štýl moslimskej pokrývky hlavy sa v jednotlivých krajinách líši. Použite rôzne mená na volanie toho istého Kufiho. V Indonézii to nazývajú Peci. V Indii a Pakistane, kde je urdčina hlavným moslimským jazykom, ju nazývajú topi.

Dúfame, že sa vám bude páčiť výber moslimských Američanov. Ak existuje štýl, ktorý hľadáte, dajte nám vedieť.


Čas odoslania: Jún-03-2019